Jak často čistit komín a kamna?

posted in: Tipy a rady | 0
Jak často čistit komín
Jak často čistit komín

Ročně vznikne požár z důvodu zanedbaných komínům ve více než 300 obytných domech. Z těchto důvodů platí od ledna 2011 nové nařízení vlády týkající se požární bezpečnosti. Podle něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně zkontrolovat kominík.

V případě sezóního používání topidla pevnými palivy doporučujeme kontrolu před zahájením topné sezóny a následně po jejím skončení kominíkem. K tomuto se váže případné vyčištění spalinové cesty a i kontrola a čištění samotného topidla. Pravidelnou údržbou předcházíte mnoha problémům jenž mohou způsobit nemalé škody na životě i majetku.

Veškerou tuto činnost naše firma zajištuje včetně napojení nových topidel(krbová kamna) na spalinovou cestu.